Żywienie psów w profilaktyce i leczeniu otyłości, 08.06.2019

Seminarium: „Żywienie psów w profilaktyce i leczeniu nadwagi i otyłości „krok po kroku””
Termin: 08.06.2019
Miejsce: Warszawa, Hostel Praga ul. Otwocka 7
Cena: 250 zł
Godziny: 11-15

Wydarzenie na FB

PROGRAM:
– Definicje oraz epidemiologia nadwagi i otyłości
– Czynniki ryzyka rozwoju nadmiernej masy ciała
– Jatrogenne
– Choroby endokrynologiczne
– Cechy osobnicze
– Poziom aktywności
– Czynniki żywieniowe i behawioralne; wpływ relacji człowiek-zwierzę
– Kliniczne konsekwencje otyłości
– Patofizjologia otyłości
– Bilans energetyczny organizmu
– Regulacja łaknienia i pobierania pokarmu (uczucie głodu i sytości)
– Pojęcie strawności i smakowitości
– Postępowanie diagnostyczne:
– Narzędzia stosowane w diagnostyce otyłości
– Rozpoznanie i ocena nadmiernej masy ciała
– Określanie optymalnej masy ciała – Body Condition Score
– Obliczanie gęstości energetycznej karm
– Przykłady wyliczeń zapotrzebowania na energię u psów otyłych
– Profilaktyka i leczenie otyłości z perspektywy opiekuna, lekarza weterynarii i zwierzęcia
– Metody i schematy odchudzania psów
– Tworzenie planu leczenia, kalkulacja czasu utraty masy ciała i monitorowanie pacjenta
– Postępowanie żywieniowe, składniki diety wpływające na kontrolę masy ciała
– Komunikacja z właścicielem jako kluczowy element skutecznego programu odchudzania
– Analiza przypadków

DLA KOGO:
dla lekarzy weterynarii, techników wet., behawiorystów, zoofizjoterapeutów (profesjonalistów) oraz właścicieli psów i kotów oraz wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć jak ocenić prawidłowo sylwetkę zwierzęcia oraz jak leczyć i zapobiegać nadmiernej masie ciała.

PROWADZĄCA:
Dr Karolina Hołda – niezależna specjalistka żywienia psów i kotów.
Wykładowca akademicki, trener nauki, prelegentka na konferencjach naukowych, autorka ponad 50 publikacji i artykułów branżowych.
Posiada 10-letnie doświadczenie na rynku zoologicznym. Udziela konsultacji merytorycznych producentom karm i przysmaków, przygotowuje ekspertyzy etykiet zgodnie z aktualnymi regulacjami UE, prowadzi szkolenia i warsztaty dla pracowników firm, a także opiekunów zwierząt, lekarzy i techników weterynarii, behawiorystów, hodowców, groomerów, właścicieli hoteli i sklepów zoologicznych.
Pracę doktorską obroniła na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Odbyła staż naukowy w Ghent University w Belgii, na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.

Warsztaty bez udziału psów.
Akademia Psorbona wydaje uczestnikom dyplomy uczestniczenia w warsztatach.

ZGŁOSZENIA:
e-mail: szkolenia@psorbona.pl

O miejscu na kursie decyduje kolejność wpłat.
Konieczny wcześniejszy kontakt mailowy.
Zapisujemy na listę uczestników po wpłacie bezzwrotnego zadatku w wysokości 250 zł.
Opłacenie kursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszej oferty.
Prosimy o rozważne zapisywanie się na kurs, w przypadku rezygnacji z kursu opłaty nie będą zwracane.